Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

Già Hu ơi hỡi già Hu!


Trăm năm trong cõi người ta

Chữ TIME chữ BLOG khéo là ghét nhau

Trải qua cả một đêm thâu

BLOG không vào được, dài râu mỏi cằm

Quý bạn rất muốn vào thăm

Kích chuột rồi, mạng vẫn nằm im re

Trên bảo mà dưới chẳng nghe

Comment đã post ai dè mất tiêu!

Quý blog như quý người yêu

Già Hu khó tính chẳng chiều nổi đâu

Thở than với bạn vài câu

Buồn này chắc chẳng phải sầu mình ta.

Mong Già Hu khoẻ nhanh ra

Đầy vơi chia sẻ lại ta với mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter