Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Dửng dưng

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/images/1803muathu2.JPG

Lòng người lắm lúc cũng hay

Đầu tiên ở mắt, sau này ở lưng

Bàn dửng dưng

Ghế dửng dưng

Hai dửng dưng ấy đã từng yêu nhau

Trương Nam Hương

--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter