Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Trúc nhật

Cây trúc trong phòng đã nở hoa
Lá xanh bông trắng cành la đà
Đứng ké bên cây miệng mủm mỉm
Trúc cười : làm dáng hả bà già ? 

--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter