Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Thời gian đã qua đi không thể trở lại!


Đúng vậy, thời gian đã qua đi không thể trở lại nhưng ta có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thời gian ...Mùa hè năm 2005, mẹ khua 2 anh em ra biển thật sớm để đón bình minh!Đến mùa hè 2011! nói là con lớn nhanh hay mẹ còi cọc đi nhanh thì chính xác đây?
--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter