Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

49 chưa qua 53 đã tới!


Thế là mình đã bước sang tuổi 53 được 4 ngày rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn đón nhận và nghênh chiến thôi, hehehe

--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter