Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Viết trước đêm Noel.

Ông già Noel ơi, chỉ còn mấy giờ nữa thôi là đến thời khắc Chúa ra đời, con chỉ xin ông một điều thôi đó là cho con có được sự bình an trong lòng. Một người đã lấy mất của con tất cả niềm tin, đã làm ngôi nhà thực của con trở nên băng giá, cô đơn lại mang đến một ngôi nhà bằng Socola trước ngày Giáng sinh thì nên cười hay nên khóc?

Thở nhẹ và mỉm cười, cuộc đời vô thường lắm, chẳng có gì là mãi mãi cả Người ơi!


--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter