Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Sang Thu


Đã thấy mùi hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như Thu đã về

Hữu Thỉnh
--> Read more..

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter